Adalet Bakanlığı
Ünal ŞAŞMAZ
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR
HAVA DURUMU
IZMIR     PSİKO-SOSYAL SERVİS


Psiko sosyal yardım servisi; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşama adapte olmasını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dâhilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görev yapar.

PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİNİN AMAÇLARI :

1. Ceza İnfaz Kurumuna gelen her hükümlü ve tutuklu hakkındaki zihinsel, fiziksel, duygusal, eğitimsel ve sosyal kültürel özellikleri tespit etmek,

2. Kuruma yeni gelen hükümlü tutukluların kafalarındaki cezaevi değerlendirmesini öğrenip, onları olumsuz düşünce, duygu ve davranışlara yönlendirebilecek yanlış inanışları ve ön yargıları değiştirmek,

3. Ceza İnfaz Kurumuna girmekle ortaya çıkan maddi manevi kayıplarını, cezaevinin kurallarını ve özel şartlarını tekrar hatırlatıp kendilerine ait gerçekleri bir kez daha onların gözlerinin önüne sererek, kendi kendileriyle yüzleştirmek.

4. Yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli önerilerde bulunarak iç görü yapmalarını sağlamak,

5. Kendileri ve çevreyle ilgili farkındalıklarını arttırarak, cezaevi yaşantıları sırasında neleri kontrol edebileceklerini anlatıp, kontrolleri dışında olan olaylara yönelik yoğun düşünceler içerisine girdiklerinde çaresizlik ve sıkıntıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmak, geçmiş ve gelecekle ilgili olumsuz bakış açılarını değiştirip olumlu alternatif düşünceler sunarak streslerini azaltmak, ŞİMDİ VE ŞU ANDA yaptıklarının çok daha önemli olduğunu vurgulamak,

6. Ceza İnfaz Kurumunda olmanın çokta kötü bir şey olmadığını, hatta olumlu bir bakış açısıyla kendilerini değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerinde bir ŞANS olduğunu anlatmak; sevgi, kardeşlik, dürüstlük, mücadele gücü, dirayetli olma, kendine güven vb. erdemler aşılamak.

7. Personelin motivasyonunu üst seviyeye çekmek, is stresiyle basa çıkmasını sağlayacak telkinlerde bulunmak, kapalı mekanlarda çalışmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek, personel-personel ve personel-hükümlü/tutuklular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek çağdaş infaz anlayışını yaymak.

Psiko-Sosyal Hizmet Birimi Programının içeriğine uygun mevcut mesleki teknikleri kullanılarak kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında sürdürülmektedir.

  • TANIMA FAALİYETLERİ
  • TANITMA FAALİYETLERİ
  • YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ
  • KOORDİNASYON VE KONSÜLTASYON FAALİYETLERİ
  • BİREYSEL GÖRÜŞMELER
  • GRUP ÇALIŞMALARI

  • T.C. Adalet Bakanlığı Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. WebTasarım Sercan BULUT